Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu các đoạn cạn phao “58”, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu các đoạn cạn phao “58”, Vũng quay tàu VQ02

luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

HCM – 57 – 2015

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Đoạn luồng: Các đoạn cạn phao “58”, Vũng quay tàu VQ02.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 1219/BC-XNKSHHMN ngày 23/12/2015 và bình đồ độ sâu các đoạn cạn phao “58”, Vũng quay tàu VQ02, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Đoạn cạn phao “58”: Tại khu vực mũi Pha Mi thể hiện trên bình đồ độ sâu ký hiệu ĐC-P58_1512, độ sâu đạt từ 8,5m trở lên.
  2. Vũng quay tàu VQ02: Trong phạm vi thiết kế nửa đường tròn đường kính 480m tại khu vực đối diện với Kênh Tẻ được thể hiện trên bình đồ độ sâu ký hiệu VQ2_1512, độ sâu đạt từ 8,5m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Posco Việt Nam của Công ty TNHH Posco Việt Nam

Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Nha Trang

Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển sông Tắc – vịnh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TC1” báo hiệu khu vực thi công Bến chuyên dùng phục vụ Dự án nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2, Tỉnh Trà Vinh – Hạng mục cầu dẫn

Về độ sâu khu nước trước bến cảng trạm xi măng Lafarge – Nhơn Trạch