Thứ tư, 27/05/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu đoạn cạn vũng quay tàu VQ1 sau nạo vét duy tu bổ sung, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu đoạn cạn vũng quay tàu VQ1 sau nạo vét duy tu bổ sung, luồng

Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011

 

 HCM – 07 – 2012

- Vùng biển:     Tp. Hồ Chí Minh.

- Tên luồng:     Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Đoạn cạn:      Vũng quay tàu VQ1.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 107/BCKT-XNKSHHMN, ngày 21/02/2012 kèm theo bình đồ đo sâu phục vụ nghiệm thu nạo vét duy tu bổ sung đoạn cạn VQ1, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011, ký hiệu VQ1_1202, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 02 năm 2012,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi thiết kế vũng quay tàu VQ1 tại khu nước trước Cảng Sài Gòn, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

- Độ sâu đạt từ 8,5m trở lên.

 


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP10 – Sông Gò Gia

Về việc kéo đường ống dầu từ cảng Vietsovpetro ra đến mỏ Bạch Hổ

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “HT1”, “HT2”, “HT3”, “HT4” phục vụ thi công dự án đường dây 22kv cấp điện cho trung tâm hành chính huyện Kiên Hải – Kiên Giang

Về việc hoạt động khảo sát địa chấn dầu khí Lô 125, 126 thềm lục địa Việt Nam

Thông số kỹ thuật của đoạn luồng từ thượng lưu phao “32”+200m đến thượng lưu phao “34”+1200m, luồng hàng hải Soài Rạp