Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Độ sâu đoạn cạn vũng quay tàu VQ1 sau nạo vét duy tu bổ sung, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu đoạn cạn vũng quay tàu VQ1 sau nạo vét duy tu bổ sung, luồng

Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011

 

 HCM – 07 – 2012

- Vùng biển:     Tp. Hồ Chí Minh.

- Tên luồng:     Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Đoạn cạn:      Vũng quay tàu VQ1.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 107/BCKT-XNKSHHMN, ngày 21/02/2012 kèm theo bình đồ đo sâu phục vụ nghiệm thu nạo vét duy tu bổ sung đoạn cạn VQ1, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011, ký hiệu VQ1_1202, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 02 năm 2012,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi thiết kế vũng quay tàu VQ1 tại khu nước trước Cảng Sài Gòn, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

- Độ sâu đạt từ 8,5m trở lên.

 


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP4 trên sông Gò Gia

Về việc Thiết lập phao báo hiệu hàng hải tại khu vực thi công xây dựng cầu Sài Gòn 2

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Interflour

Về khu vực thi công công trình: Xếp giàn khoan DEEP DRILLER 3 lên tàu HUA SHENG LONG tại khu neo B11 – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng 20.000 DWT, trụ tựa và bến phao BP3 của Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn