Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu đoạn cạn vũng quay tàu VQ1 sau nạo vét duy tu bổ sung, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu đoạn cạn vũng quay tàu VQ1 sau nạo vét duy tu bổ sung, luồng

Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011

 

 HCM – 07 – 2012

- Vùng biển:     Tp. Hồ Chí Minh.

- Tên luồng:     Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Đoạn cạn:      Vũng quay tàu VQ1.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 107/BCKT-XNKSHHMN, ngày 21/02/2012 kèm theo bình đồ đo sâu phục vụ nghiệm thu nạo vét duy tu bổ sung đoạn cạn VQ1, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011, ký hiệu VQ1_1202, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 02 năm 2012,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi thiết kế vũng quay tàu VQ1 tại khu nước trước Cảng Sài Gòn, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

- Độ sâu đạt từ 8,5m trở lên.

 


Những thông báo khác

Độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp, khu vực phao báo hiệu hàng hải số “5”, “6”

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Kê Gà

Về việc chấm dứt hoạt động phao chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3”, “T4” phục vụ thi công Kéo dây vượt sông Hậu – Đường dây 110kV Trần Đề – Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn thuộc luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải (bao gồm cả luồng hàng hải sông Dinh)

Về việc chấm dứt hoạt động 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2”, “TH3”, “TH4” thuộc Công trình Cấp điện lưới quốc gia cho xã Tiên Hải, tỉnh Kiên Giang