Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu Chuyển tải số 1 tại Ninh Chữ và luồng chạy tàu từ vị trí đón trả hoa tiêu đến khu chuyển tải tỉnh Ninh Thuận

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu Chuyển tải số 1 tại Ninh Chữ và luồng chạy tàu từ vị trí đón trả hoa tiêu đến khu chuyển tải tỉnh Ninh Thuận

NTN –  01 – 2013

Vùng biển: tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ bình đồ khảo sát độ sâu tỷ lệ 1:2.000 có ký hiệu NC_1310_01 đến  NC_1310_03 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện tháng 10/2013.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát khu chuyển tải số 1 được giới hạn bởi đường tròn bán kính 500m, tọa độ tâm theo bảng sau:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Tâm

11032’22”3 N

109003”05”0 E

11032’18”6 N

109003”11”5 E

– Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 10.2m, nằm sát biên của phạm vi khảo sát khu chuyển tải về phía Tây Bắc, tại vị trí có tọa độ:

Độ sâu

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

10.2

11032’32”6 N

109002”52”4 E

11032’28”8 N

109002”58”8 E

– Ngoài điểm cạn nêu trên độ sâu đạt từ 10.3m trở lên.

2. Trong phạm vi khảo sát đáy luồng chạy tàu dài khoảng 3.8km, có bề rộng khoảng 80m được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

B1

11030’26”5 N

109004”34”4 E

11030’22”7 N

109004”40”8 E

B2

11030’26”5 N

109004”37”7 E

11030’22”7 N

109004”44”1 E

B3

11032’04”2 N

109003”20”9 E

11032’00”4 N

109003”27”4 E

B4

11032’04”2N

109003”17”6 E

11032’00”5 N

109003”24”0 E

– Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 20.1m trở lên./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng vào cảng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng Hòn Khói

Thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2014

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Phan Thiết

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Đồng Tranh, tuyến luồng từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia và tuyến luồng Tắt Cua

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3” phục vụ thi công Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh