Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước bến phao neo BP-SR6A, luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Độ sâu khu nước bến phao neo BP-SR6A, luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 05- 2015

Vùng biển:      TP. Hồ Chí Minh.

Tên luồng:      Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ văn bản số 06/CV, ngày 12/02/2015 của Công ty Cổ phần Nhà Rồng về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước bến phao neo BP-SR6A, luồng hàng hải Soài Rạp kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu BP-SR6A_1502_01, BP-SR6A_1502, tỷ lệ 1/500 và bình đồ rà quét ký hiệu RQ_BP-SR6A_1502, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 02/2015;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Khu vực neo tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

N1

10035’08.7” N

106047’02.0” E

10035’05.1” N

106047’08.4” E

N2

10035’08.0” N

106047’05.8” E

10035’04.4” N

106047’12.2” E

N3

10034’59.1” N

106047’04.1” E

10034’55.4” N

106047’10.6” E

N4

10034’59.8” N

106047’00.3” E

10034’56.1” N

106047’06.7” E

– Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 11,3m.

2. Khu vực ra luồng tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

A1

10035’08.9” N

106047’02.0” E

10035’05.2” N

106047’08.5” E

A4

10034’58.4” N

106047’00.0” E

10034’54.7” N

106047’06.5” E

A5

10034’53.5” N

106046’46.2” E

10034’49.9” N

106046’52.7” E

A6

10035’12.0” N

106046’58.3” E

10035’08.3” N

106047’04.8” E

– Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 11,3m.

3. Trong phạm vi khảo sát rà quét khu vực neo tàu và khu vực ra luồng nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công công trình cảng Cái Mép Gemadept trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc tàu An Phú 868 bị tai nạn trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “K1”, “K2” phục vụ thi công nạo vét Cảng SP-PSA luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc tàu Mỹ An 1 bị chìm tại khu neo I8 thuộc khu neo đậu Vũng Tàu

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Cù Lao Xanh – tỉnh Bình Định