Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước bến Cảng Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước bến Cảng Đồng Nai

ĐNA – 05 – 2017

  • Vùng biển:     Tỉnh Đồng Nai
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai

Căn cứ Đơn đề nghị số 1222/CĐN-KTCT ngày 07/11/2017 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai về việc đề nghị thông báo hàng hải khu nước neo đậu tàu trước bến Cảng Đồng Nai và  Cảng Gò Dầu; Báo cáo khảo sát số 2610/2017/BCKS ngày 26/10/2017 do Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Việt Nam Long đo đạc và hoàn thành tháng 10 năm 2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến Cảng Đồng Nai, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Khu nước trước Cầu cảng số 2 (Cầu cảng K2 – 5.000DWT) và Cầu cảng số 3 (Cầu cảng K1, K3 – 5.000DWT) – Khu cảng Đồng Nai:

1.1. Vùng nước trước Cầu cảng số 2 (Cầu cảng K2 -5.000DWT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
A2 10053’57,36” N 106050’22,85” E 10053’53,66” N 106050’29,35” E
A3 10053’52,37” N 106050’24,64” E 10053’48,67” N 106050’31,13” E
A4 10053’48,68” N 106050’22,85” E 10053’44,98” N 106050’29,35” E
A5 10053’56,54” N 106050’20,52” E 10053’52,84” N 106050’27,01” E
  • Độ sâu đạt từ 4,4m trở lên.

1.2. Vùng nước trước Cầu cảng số 3 (Cầu cảng K1, K3 – 5.000DWT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
A1 10054’02,10” N 106050’21,16” E 10053’58,40” N 106050’27,66” E
A2 10053’57,36” N 106050’22,85” E 10053’53,66” N 106050’29,35” E
A5 10053’56,54” N 106050’20,52” E 10053’52,84” N 106050’27,01” E
A6 10054’03,36” N 106050’18,49” E 10053’59,66” N 106050’24,99” E

Độ sâu đạt từ 6,3m trở lên.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 15.000 DWT của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Dự án bãi chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị dầu khí (PVC-MS)

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về độ sâu các bến phao neo đậu tàu của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng Xăng Dầu thuộc Tổng kho Xăng dầu Soài Rạp – Hiệp Phước