Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp

HCM –  01 – 2012

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng     luồng Soài Rạp

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

10038’25.38” N

106046’13.86” E

10038’21.68” N

106046’20.36” E

A2

10038’24.43” N

106046’12.13” E

10038’20.73” N

106046’18.63” E

A3

10038’18.03” N

106046’15.73” E

10038’14.33” N

106046’22.23” E

A4

10038’18.98” N

106046’17.45” E

10038’15.28” N

106046’23.95” E

–   Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tại khu vực này tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” là 4,5m.

2.       Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước trước Bến phao BP7 không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi vị trí của các phao báo hiệu hàng hải số “4”, “5A”, “6”luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 20.000 DWT Trạm nghiền Xi măng Phú Hữu

Chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T5”, “T6” thuộc dự án nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp (giai đoạn 2)

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “5”, “5A”, “7” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Về việc tạm thời dừng hoạt động đón trả hoa tiêu tại Vùng đón trả hoa tiêu số 01 và chuyển hoạt động sang Vùng đón trả hoa tiêu số 02