Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp

HCM –  01 – 2012

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng     luồng Soài Rạp

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

10038’25.38” N

106046’13.86” E

10038’21.68” N

106046’20.36” E

A2

10038’24.43” N

106046’12.13” E

10038’20.73” N

106046’18.63” E

A3

10038’18.03” N

106046’15.73” E

10038’14.33” N

106046’22.23” E

A4

10038’18.98” N

106046’17.45” E

10038’15.28” N

106046’23.95” E

–   Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tại khu vực này tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” là 4,5m.

2.       Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước trước Bến phao BP7 không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến phao neo tàu trên sông Soài Rạp thuộc Dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp – NamSongHau Petro.

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “8”, “10” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Thông số độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu neo đậu tàu tại Vĩnh Tân