Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp

HCM –  01 – 2012

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng     luồng Soài Rạp

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

10038’25.38” N

106046’13.86” E

10038’21.68” N

106046’20.36” E

A2

10038’24.43” N

106046’12.13” E

10038’20.73” N

106046’18.63” E

A3

10038’18.03” N

106046’15.73” E

10038’14.33” N

106046’22.23” E

A4

10038’18.98” N

106046’17.45” E

10038’15.28” N

106046’23.95” E

–   Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tại khu vực này tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” là 4,5m.

2.       Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước trước Bến phao BP7 không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.


Những thông báo khác

Về việc khảo sát và sửa chữa điểm Dent tại KP 20+007,53 tuyến ống biển “16” Sư Tử Vàng – Rạng Đông năm 201

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2013

Về độ sâu khu vực các bến phao BP4, BP5, BP8 và BP9 trên sông Soài Rạp

Độ sâu luồng Vũng Tàu-Thị Vải

Thiết lập mới phao luồng và phao giới hạn vũng quay trở tàu của Cảng biển Trạm phân phối Xi măng Ninh Thủy – Công ty Xi măng Nghi Sơn