Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước bến sà lan 1600 DWT Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước bến sà lan 1600 DWT

Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam

­­

VTU – 62 – 2015

– Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Tên luồng:  Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Văn bản số 231/HVL15 ngày 31/8/2015 của Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam đề nghị thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến sà lan 1600 DWT Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 841/BC-XNKSHHMN ngày 03/9/2015 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu HCTV_1508 tỷ lệ 1/500 và sơ đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RA.HCTV_1508 tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 8/2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Độ sâu khu nước trước bến sà lan 1600 DWT Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam: Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến sà lan được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ tọa độ VN2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B1 10036’22,5” N 107001’03,6” E 10036’18,8” N 107001’10,1” E
B2 10036’23,6” N 107001’06,0” E 10036’19,9” N 107001’12,5” E
B3 10036’23,2” N 107001’09,3” E 10036’19,5” N 107001’15,8” E
B4 10036’20,4” N 107001’10,6” E 10036’16,7” N 107001’17,1” E
B5 10036’19,6” N 107001’08,7” E 10036’15,9” N 107001’15,2” E
A9 10036’20,9” N 107001’08,1” E 10036’17,2” N 107001’14,6” E
A10 10036’19,6” N 107001’04,9” E 10036’15,9” N 107001’11,4” E

– Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 4,5m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật trước bến sà lan 1600 DWT Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.

Những thông báo khác

Về việc tàu kéo SG – 3762 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Ba Kiềm

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Khu vực 1, 2 và 3 luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2015

Độ sâu vùng nước trước cảng Lotus

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2018