Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cảng Công ty Đóng tàu An Phú

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cảng Công ty Đóng tàu An Phú

HCM – 38 – 2018

  • Vùng biển:     Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị số 109/CV-AP/2018 ngày 30/8/2018 của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú về việc đề nghị thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Công ty Đóng tàu An Phú; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu ANP-0818-1, tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Thủy Bộ đo đạc và hoàn thành tháng 8 năm 2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng Công ty Đóng tàu An Phú, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
I 10043’26,9”N 106044’41,4”E 10043’23,3”N 106044’47,8”E
II 10043’22,7”N 106044’39,9”E 10043’18,9”N 106044’46,4”E
III 10043’19,0”N 106044’52,3”E 10043’15,3”N 106044’58,8”E
IV 10043’23,1”N 106044’53,6”E 10043’19,4”N 106045’00,1”E

Độ sâu đạt – 1,4m trở lên (cao hơn mực nước số “0” hải đồ).


Những thông báo khác

THÔNG BÁO HÀNG HẢI Về khu vực thi công công trình: Khoan khảo sát địa chất công trình tại vị trí giếng khoan thăm dò 05-1c-SVW-1X, ngoài khơi vùng biển Việt Nam

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo.

Về độ sâu khu nước trước cảng công ty TNHH VARD Vũng Tàu

Về việc thi công thanh thải chướng ngại vật và thu hồi phao “C” trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.