Thứ sáu, 03/04/2020

Thông báo hàng hải

Về việc tàu Ngân Hà 08 (số ĐKHC: CT-01377) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu Ngân Hà 08 (số ĐKHC: CT-01377) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

KGG – 07 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang

Tên luồng: Luồng hàng hải Hà Tiên

Căn cứ Báo cáo số 609/CTBĐATHHTNB-KT ngày 29/7/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc tàu CT-01377 bị chìm trên luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; Biên bản làm việc ngày 29/7/2018 của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo như sau:

Vào khoảng 06 giờ 00 phút, ngày 29/7/2018 tàu Ngân Hà 08 (số ĐKHC: CT-01377) đang trong quá trình hành trình từ Hà Tiên đi Phú Quốc thì bị tai nạn và chìm hoàn toàn, vị trí tàu nằm song song với cầu Tô Châu, mũi tàu quay vào bờ, lái tàu quay ra phía luồng hàng hải Hà Tiên, cách tim luồng khoảng 20m về phía bên trái luồng, tại vị trí có tọa độ tương đối như sau:

Tên tàu Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Ngân Hà 08 10022’36,2” N 104029’02,7” E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình ngang qua khu vực tàu chìm có tọa độ nêu trên đi cách xa, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang và lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang để biết thêm chi tiết.

Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
N6’ 10039’41,09” N 107000’53,71” E 10039’37,39” N 107001’00,21” E
N4’ 10039’35,16” N 107001’01,45” E 10039’31,46” N 107001’07,95” E
A4 10039’31,24” N 107000’58,44” E 10039’27,57” N 107001’04,89” E
A5 10039’34,31” N 107000’57,58” E 10039’30,64” N 107001’04,04” E
A6 10039’34,59” N 107000’57,51”E 10039’30,92” N 107001’03,96” E
A7 10039’38,51” N 107000’54,87” E 10039’34,84” N 107001’01,32” E
A8 10039’40,52” N 107000’52,26” E 10039’36,85” N 107000’58,71” E
-  Độ sâu đạt 6,2m trở lên.  

Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn.

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2014

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2013

Độ sâu khu nước trước bến nhập 212 và ra luồng hàng hải của công ty TNHH MTV Hạ Long

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”