Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cảng Interflour, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cảng Interflour, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

VTU – 57 – 2014

- Vùng biển:  Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên luồng:  Luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ văn bản số 210/CV, ngày 14/10/2014 của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai về việc thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Interflour, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 946/BCKT-XNKSHHMN, ngày 10/10/2014 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/500 ký hiệu INT_1410_01, INT_1410_02 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật tỷ lệ 1/1000 ký hiệu RA.INT_1410 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 10 năm 2014,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát và rà tìm chướng ngại vật khu nước trước cảng Interflour, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được khống chế bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

NV1

10032’36.8” N

107001’37.9” E

10032’33.1” N

107001’44.4” E

NV2

10032’45.6” N

107001’34.4” E

10032’41.9” N

107001’40.8” E

NV3

10032’46.2” N

107001’30.3” E

10032’42.5” N

107001’36.8” E

NV4

10032’33.6” N

107001’35.4” E

10032’29.9” N

107001’41.8” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” hải đồ đạt 15,1 mét và không có chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “2”, “4” trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “28” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng kênh Tắt từ Km 0-650 (Km 30+687 -:- Km 31 +332,5 thuộc gói thầu 11) đến Km 8+175 thuộc gói thầu 6A, 6B và đoạn luồng biển từ Km 0+000 đến Km 0+678 thuộc gói thầu 10B – Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về việc thay đổi đặc tính báo hiệu hàng hải: Điều chỉnh hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng số 3 cho tàu trọng tải lớn đến 50.000 DWT – cảng Long An