Thứ hai, 29/11/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cảng Kho cảng khí hóa lỏng Cần Thơ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cảng Kho cảng khí hóa lỏng Cần Thơ

CTH – 06 – 2018

  • Vùng biển:     Thành phố Cần Thơ
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Căn cứ Đơn đề nghị số 530/CNMT-KTSX ngày 18/9/2018 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam – Chi nhánh Miền Tây về việc đề nghị thông báo hàng hải theo định kỳ năm 2018; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu PA/KSĐH/08-2018, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Khảo sát Phú An đo đạc và hoàn thành tháng 9 năm 2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng Kho cảng khí hóa lỏng Cần Thơ, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10007’02,9”N 105041’57,6”E 10006’59,3”N 105042’04,1”E
B 10006’59,6”N 105042’03,2”E 10006’55,9”N 105042’09,7”E
C 10007’00,9”N 105042’04,1”E 10006’57,4”N 105042’10,6”E
D 10007’04,3”N 105041’58.5”E 10007’00,7”N 105042’04,9”E

Độ sâu đạt 5,6m trở lên.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng ra/vào và khu nước trước bến sà lan cảng Container Quốc tế SP-SSA (SSIT).

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu số “9” luồng hàng hải sông Dừa

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu sau nạo vét duy tu đoạn kênh Quan Chánh Bố từ trụ tiêu “33” đến phà Láng Sắt

Về việc thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “TT-01”, “TT-02” báo hiệu khu vực đường hầm vượt sông Sài Gòn

Thông số độ sâu vùng nước đón trả Hoa tiêu tại Quy Nhơn