Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cảng Tân Cảng Hiệp Phước (Giai đoạn 2)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cảng Tân Cảng Hiệp Phước (Giai đoạn 2)

HCM – 39- 2015

Vùng biển:    TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ văn bản 221/TCHP-DA, ngày 08/9/2015 của Công ty Cổ phần cảng Tân Cảng Hiệp Phước về việc đề nghị Công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng Tân Cảng Hiệp Phước (Giai đoạn 2);

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 858/BC-XNKSHHMN, ngày 08/9/2015 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu TCHP_1509 tỷ lệ 1/500 và sơ đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RA.TCHP_1509 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 9/2015,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu trước cầu cảng Tân Cảng Hiệp Phước, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
A 10039’01”2 N 106044’29”2 E 10038’57”5 N 106044’35”7 E
A1 10038’58”5 N 106044’32”0 E 10038’54”8 N 106044’38”5 E
A5 10039’01”4 N 106044’32”8 E 10038’57”7 N 106044’39”3 E
A8 10039’04”1 N 106044’30”0 E 10039’00”4 N 106044’36”5 E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 13,4m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng hàng hải Soài Rạp, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
A5 10039’01”4 N 106044’32”8 E 10039’57”7 N 106044’39”3 E
A8 10039’04”1 N 106044’30”0 E 10039’00”4 N 106044’36”5 E
A4 10039’06”6 N 106044’34”1 E 10039’02”9 N 106044’40”6 E
A3 10039’09”1 N 106044’31”2 E 10039’05”4 N 106044’37”7 E

- Độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 9,5m trở lên.

  1. Trong phạm vi rà quét khu nước neo đậu trước cầu cảng Tân Cảng Hiệp Phước và khu nước ra luồng hàng hải Soài Rạp được giới hạn bởi các điểm như trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Những thông báo khác

Bắn đạn thật trên biển, khu vực biển Hòn Đồ, ngoài khơi vùng biển tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2016

Về thông số kỹ thuật của khu nước neo đậu tàu trước cầu tàu V1, V2, V3 và V4 – Bến cảng Container Quốc tế Việt Nam (VICT)

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

Thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Gas PVC Phước Thái