Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cảng Xuất nhập khẩu xăng dầu Nhà Bè

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cảng Xuất nhập khẩu xăng dầu Nhà Bè

HCM – 43 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Văn bản số 488/TKNB-KTĐT ngày 25/7/2016 của Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè về việc thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước trước cảng Xuất nhập khẩu xăng dầu Nhà Bè và Báo cáo kỹ thuật số 7.15.1/BCKS -QMC-2016 kèm theo bình đồ ký hiệu PVO/07/2016_01 đến PVO/07/2016_03 tỷ lệ 1/500 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông thủy Quang Minh tháng 7 năm 2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  • Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Xuất nhập khẩu xăng dầu Nhà Bè, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°41’14,6” N 106°45’20,8” E 10°41’10,9” N 106°45’27,3” E
A2 10°41’10,4” N 106°45’20,8” E 10°41’06,7” N 106°45’27,3” E
A3 10°41’04,5” N 106°45’27,0” E 10°41’00,8” N 106°45’33,5” E
A4 10°41’04,6” N 106°45’31,2” E 10°41’00,9” N 106°45’37,7” E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 7,3m trở lên.


Những thông báo khác

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng trạm phân phối xi măng Xuân Thành, tỉnh Khánh Hòa

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HM1”, “HM2”, “HM3”, “HM4” tại khu vực luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ Mũi Đèn Đỏ đến Rạch Ông Nhiêu

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải “H1”, “H4” phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2 – Giai đoạn 3 (thi công các đốt dầm từ AS12÷AS17) trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu nước Ụ nổi 8.500 tấn; Ụ nổi 8850 tấn; cầu tàu 150.000 DWT (cầu 2); cầu tàu trang trí cho tàu 70.000 DWT không tải (cầu 1) và cầu cảng bến sà lan của Tổng công ty Ba Son

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP4, BP9 và BP10