Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cầu cảng 50000DWT, Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cầu cảng 50000DWT, Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam

VTU – 64 – 2015

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ văn bản số 234/HVL, ngày 07/9/2015 của Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam đề nghị thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng 50000DWT Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng 50000DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
N1 10036’19,9” N 107001’04,8” E 10036’16,3” N 107001’11,3” E
N2 10036’12,0” N 107001’08,4” E 10036’08,3” N 107001’14,8” E
N3 10036’13,2” N 107001’11,1” E 10036’09,5” N 107001’17,5” E
N4 10036’21,1” N 107001’07,5” E 10036’17,4” N 107001’14,0” E

– Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 12,1m.


Những thông báo khác

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “6” luồng hàng hải Soài Rạp

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “1G”, “2G” thuộc tuyến luồng vào bến cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HN1”, “HN2” báo hiệu bến phao neo tàu trọng tải đến 150.000DWT tại khu vực sông Dinh, vịnh Gành Rái, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về khu vực thi công công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2016

Thiết lập 02 phao neo đậu tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà