Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 & số 2 Công ty CPHH Vedan Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 & số 2 Công ty CPHH Vedan Việt Nam

 

VTU –  27 – 2014

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 416/BCKT-XNKSHHMN, ngày 08/5/2014 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu VEDAN_1405, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành vào tháng 5/2014.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng số 01 được khống chế bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A3

100 39’ 45.0” N

1070 00’ 50.1” E

100 39’ 41.3” N

1070 00’ 56.6” E

A4

100 39’ 47.9” N

1070 00’ 45.5” E

100 39’ 44.3” N

1070 00’ 51.9” E

A5

100 39’ 46.9” N

1070 00’ 40.9” E

100 39’ 43.2” N

1070 00’ 47.3” E

X2

100 39’ 42.0” N

1070 00’ 50.0” E

100 39’ 38.3” N

1070 00’ 56.5” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,3m trở lên.

2. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng số 02 được khống chế bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

100 39’ 42.8” N

1070 00’ 53.8” E

100 39’ 39.1” N

1070 01’ 00.2” E

A2

100 39’ 44.5” N

1070 00’ 51.0” E

100 39’ 40.8” N

1070 00’ 57.4” E

X1

100 39’ 43.0” N

1070 00’ 48.1” E

100 39’ 39.3” N

1070 00’ 54.6” E

A6

100 39’ 41.4” N

1070 00’ 51.1” E

100 39’ 37.8” N

1070 00’ 57.5” E

A7

100 39’ 38.6” N

1070 00’ 54.7” E

100 39’ 34.9” N

1070 01’ 01.2” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,3m trở lên./.


Những thông báo khác

Hoàn thành giải tỏa đáy cá lấn chiếm luồng hàng hải Sông Tiền

Về hoạt động thi công chiến dịch khoan thăm dò năm 2021 tại Lô 114 của Văn phòng điều hành ENI Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh Lô 114

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2021

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH3” phục vụ thi công nạo vét luồng chung Dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “126”, “128”, “130”, “131” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ