Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 & số 2 Công ty CPHH Vedan Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 & số 2 Công ty CPHH Vedan Việt Nam

 

VTU –  27 – 2014

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 416/BCKT-XNKSHHMN, ngày 08/5/2014 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu VEDAN_1405, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành vào tháng 5/2014.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng số 01 được khống chế bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A3

100 39’ 45.0” N

1070 00’ 50.1” E

100 39’ 41.3” N

1070 00’ 56.6” E

A4

100 39’ 47.9” N

1070 00’ 45.5” E

100 39’ 44.3” N

1070 00’ 51.9” E

A5

100 39’ 46.9” N

1070 00’ 40.9” E

100 39’ 43.2” N

1070 00’ 47.3” E

X2

100 39’ 42.0” N

1070 00’ 50.0” E

100 39’ 38.3” N

1070 00’ 56.5” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,3m trở lên.

2. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng số 02 được khống chế bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

100 39’ 42.8” N

1070 00’ 53.8” E

100 39’ 39.1” N

1070 01’ 00.2” E

A2

100 39’ 44.5” N

1070 00’ 51.0” E

100 39’ 40.8” N

1070 00’ 57.4” E

X1

100 39’ 43.0” N

1070 00’ 48.1” E

100 39’ 39.3” N

1070 00’ 54.6” E

A6

100 39’ 41.4” N

1070 00’ 51.1” E

100 39’ 37.8” N

1070 00’ 57.5” E

A7

100 39’ 38.6” N

1070 00’ 54.7” E

100 39’ 34.9” N

1070 01’ 01.2” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,3m trở lên./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn từ phao số “0” đến phao số “21”

Thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đoạn từ thượng lưu phao số “0” đến thượng lưu phao số “12”+1500m

Khảo sát biển phục vụ thi công rải ống Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1 và Dự án Thu gom khí mỏ Đại Hùng

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng của Saigon Petro

Về hoạt động chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 2D, Lô 127 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam