Thứ năm, 30/11/2023

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 & số 2, Công ty CPHH VEDAN Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 & số 2, Công ty CPHH VEDAN Việt Nam

VTU – 10 – 2016
Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ Đơn đề nghị số 0236/16/CV-VDN ngày 12/3/2016 của Công ty Cổ phần Hữu hạn VEDAN Việt Nam về việc công bố thông báo hàng hải khu nước trước cầu cảng số 1 & 2 và Báo cáo kỹ thuật số 03/2016/KSĐH kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu VEDAN_0501, tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam thực hiện tháng 01 năm 2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 1, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A3 10039’45,0” N 107000’50,1” E 10039’41,3” N 107000’56,6” E
A4 10039’47,9” N 107000’45,5” E 10039’44,3” N 107000’51,9” E
A5 10039’46,9” N 107000’40,9” E 10039’43,2” N 107000’47,3” E
X2 10039’42,0” N 107000’50,0” E 10039’38,3” N 107000’56,5” E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 8,1m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 2, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10039’42,8” N 107000’53,8” E 10039’39,1” N 107001’00,2” E
A2 10039’44,5” N 107000’51,0” E 10039’40,8” N 107000’57,4” E
X1 10039’43,0” N 107000’48,1” E 10039’39,3” N 107000’54,6” E
A6 10039’41,4” N 107000’51,1” E 10039’37,8” N 107000’57,5” E
A7 10039’38,6” N 107000’54,7” E 10039’34,9” N 107001’01,2” E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 9,7m trở lên.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP4, BP9 và BP10

Về việc tàu ALICA bị sự cố trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “26C”, “31A”, “31B” phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SM1”, “SM2” giới hạn khu vực cảng Than, trụ cầu và kênh dẫn nước dự án Duyên Hải 3 mở rộng

Thông số kỹ thuật khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng kết hợp tránh trú bão cho tàu thuyền tại vịnh Xuân Đài thuộc vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn quản lý