Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cầu cảng tiếp nhận tàu 150.000DWT thuộc Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cầu cảng tiếp nhận tàu 150.000DWT thuộc Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

KHA – 07 – 2012

– Vùng biển: tỉnh Khánh Hoà.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến số 2 cầu cảng tiếp nhận tàu 150.000DWT thuộc Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong đuợc giới hạn bởi các điểm có toạ độ sau:

Điểm

  Hệ tọa độ VN – 2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ

Vĩ độ

Kinh độ

Vĩ độ

10

109°17’59”7 E

12°29’58”7 N

109°18’06”2 E

12°29’55”0 N

11

109°17’59”9 E

12°29’58”2N

109°18’06”6 E

12°29’54”5N

12

109°18’01”9 E

12°29’57”3 N

109°18’08”4 E

12°29’53”6 N

13

109°18’08”4 E

12°29’59”7 N

109°18’16”9 E

12°29’56”0 N

14

109°18’09”7 E

12°30’02”4 N

109°18’16”2 E

12°29’58”7 N

Độ sâu bằng mét tính từ mặt chuẩn số “0 Hải đồ” đạt từ 10,5m trở lên.

2. Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật được khống chế bởi những điểm có toạ độ trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.


Những thông báo khác

chiến dịch lắp đặt đường ống nội mỏ, Chân đế và khối thượng tầng giàn dầu giếng tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16.1

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang

Về khu vực thi công: Tàu Trần Hưng Đạo thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2016

Về khu vực thi công công trình: khu vực thi công đổ đất, phun hút đất nạo vét tại Vàm Ông Chuốc thuộc công trình Nạo duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2016