Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cầu tàu V1&V2 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cầu tàu V1&V2  – Cảng VICT trên sông Sài Gòn

HCM – 01 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Văn bản số 07A-12/2015/GAD-FLDC ngày 30/12/2015 của Công ty Liên doanh phát triển tiếp vận số 1 về việc thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước trước cầu tàu V1&V2 – Cảng VICT và Báo cáo khảo sát số 12.09.12/BCKS-TTNV-QMC, ngày 18/12/2015 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu VICT 04-12-2015, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH TVXD Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc và hoàn thành tháng 12/2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu tàu V1 – Cảng VICT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
H 10046’01,6” N 106044’03,5” E 10045’57,9” N 106044’10,0” E
G 10046’01,7” N 106044’02,2” E 10045’58,0” N 106044’08,7” E
E 10046’06,8” N 106044’02,7” E 10046’03,1” N 106044’09,2” E
I 10046’07,5” N 106044’03,8” E 10046’03,8” N 106044’10,3” E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 9,6m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu tàu V2 – Cảng VICT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10046’13,4” N 106044’03,9” E 10046’09,7” N 106044’10,4” E
B 10046’13,6” N 106044’03,2” E 10046’09,7” N 106044’09,7” E
C 10046’13,2” N 106044’02,9” E 10046’09,5” N 106044’09,4” E
E 10046’06,8” N 106044’02,7” E 10046’03,1” N 106044’09,2” E
I 10046’07,5” N 106044’03,8” E 10046’03,8” N 106044’10,3” E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 10,6m trở lên.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực luồng và vũng quay tàu Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải: Độ sâu luồng An Thới

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải an toàn phía Tây “W” tại khu vực bãi đá ngầm khu vực cảng Đồng Nai thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan bị chìm tại vùng biển Kiên Giang

Về khu vực thi công công trình: khu vực thi công đổ đất, phun hút đất nạo vét tại Vàm Ông Chuốc thuộc công trình Nạo duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2016