Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước Ụ nổi 8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước Ụ nổi 8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

VTU – 02 – 2018

  • Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ Đơn đề nghị số 15/DA-KH ngày 25/01/2018 của Ban Quản lý dự án 9 về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước Ụ nổi 8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới; Báo cáo khảo sát định hình số 1.11.2/BCKS-QMC-2018, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu BVBS, tỷ lệ 1/500; bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu BVRQBS, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông thủy Quang Minh đo đạc và hoàn thành tháng 01 năm 2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát khu nước Ụ nổi  8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Khu nước Ụ nổi 8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
N1 10032’57,4” N 107001’22,9” E 10032’53,7” N 107001’29,4” E
N2′ 10032’53,6” N 107001’26,6” E 10032’49,9” N 107001’33,1” E
N4 10032’54,5” N 107001’27,6” E 10032’50,8” N 107001’34,0” E
N5 10032’58,3” N 107001’23,9” E 10032’54,6” N 107001’30,4” E
  • Độ sâu đạt từ 10,01m trở lên.

Trong phạm vi khảo sát khu nước Ụ nổi 8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Thay đổi đặc tính kỹ thuật của các đăng tiêu số “18B”, “J2” luồng hàng hải Sài Gòn -Vũng Tàu

Thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cầu tàu số 7 cho tàu 30.000DWT và bến tàu 2.200DWT – Cảng Cổ phần Cát Lái

Về khu vực chuyên dùng: Kéo giàn khoan PV Drilling II từ mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16.1

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic