Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước Ụ nổi 8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước Ụ nổi 8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

VTU – 02 – 2018

  • Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ Đơn đề nghị số 15/DA-KH ngày 25/01/2018 của Ban Quản lý dự án 9 về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước Ụ nổi 8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới; Báo cáo khảo sát định hình số 1.11.2/BCKS-QMC-2018, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu BVBS, tỷ lệ 1/500; bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu BVRQBS, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông thủy Quang Minh đo đạc và hoàn thành tháng 01 năm 2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát khu nước Ụ nổi  8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Khu nước Ụ nổi 8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
N1 10032’57,4” N 107001’22,9” E 10032’53,7” N 107001’29,4” E
N2′ 10032’53,6” N 107001’26,6” E 10032’49,9” N 107001’33,1” E
N4 10032’54,5” N 107001’27,6” E 10032’50,8” N 107001’34,0” E
N5 10032’58,3” N 107001’23,9” E 10032’54,6” N 107001’30,4” E
  • Độ sâu đạt từ 10,01m trở lên.

Trong phạm vi khảo sát khu nước Ụ nổi 8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động của 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “ĐH1”, “ĐH2”, “ĐH3” phục vụ thi công công trình Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 1

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: Độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu

Độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ từ phao số “21” đến Vàm Ô Môn

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “7A” khống chế khu vực tàu KH-96742TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

TBHH về việc tạm ngưng hoạt động chập tiêu K1K2 luồng Sài Gòn – vũng Tàu