Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu luồng Định An – Cần Thơ đoạn cạn ngoài cửa

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu luồng Định An – Cần Thơ đoạn cạn ngoài cửa.

TVH – 05 – 2012

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh

Tên luồng: Luồng Định An – Cần Thơ

Đoạn luồng: Từ phao  “0” đến phao số “16”.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật khảo sát luồng Định An – Cần Thơ số 546/BCKT-KSHHMN ngày 18/6/2012 kèm theo Bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐA_1205_01 đến ĐA_1205_10 tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 5/2012.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100 mét từ phao số “0” đến phao số “16” luồng Định An – Cần Thơ, được hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số 0 Hải đồ như sau:

A)- Đoạn đầu luồng từ phao số “0” đến cặp phao số “7”, “8”:

1)- Xuất hiện rải rác các điểm cạn có độ sâu nhỏ hơn 3,5m kéo dài khoảng 1.200m từ hạ lưu phao số “1”-350m đến thượng lưu phao số “1”+850m, độ sâu nhỏ nhất 3,1m, nằm cách biên phải luồng khoảng 15m, thượng lưu phao số “1”+ 550m, tại vị trí có toạ độ :

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

09028’18”0 N

106029’26”6 E

09028’14”3 N

106029’33”0 E

Độ sâu trên trục đoạn luồng này đạt từ 3,3m.

2)- Xuất hiện rải rác các điểm cạn có độ sâu nhỏ hơn 3,5m phía bên phải luồng kéo dài khoảng 270m từ thượng lưu phao số “6”+80m đến thượng lưu phao số “6”+ 350m, độ sâu nhỏ nhất 3,2m

B)- Đoạn luồng từ cặp phao số “7”, “8” đến phao số « 14 »: Đoạn cạn có độ sâu nhỏ hơn 3,5m kéo dài 2.250m từ thượng lưu phao số “7”+630m đến thượng lưu phao số “9”+1.040m, độ sâu nhỏ nhất 2,2m cách biên phải luồng 10m, thượng lưu phao số “9” + 50m,  tại vị trí có toạ độ :

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

09028’07”6 N

106026’07”4 E

09028’03”9 N

106026’13”8 E

Độ sâu trên trục đoạn luồng này đạt từ 2,5m.

Ngoài đoạn cạn trên, độ sâu trên đoạn luồng từ cặp phao số “7”, “8” đến phao số “14” đạt trên 3,5m.

C)- Đoạn luồng từ cặp phao số “7”, “8” đến phao số “16” tuyến luồng bổ sung phao BHHH (số “10A”,“12A”,“14A”):

Độ sâu nhỏ hơn 4,0m xuất hiện rải rác từ phao số “14A” đến thượng lưu phao số “14A” +670m, độ sâu nhỏ nhất 3,5m cách biên luồng phải 15m, thượng lưu phao số “14A” +660m, tại vị trí có toạ độ :

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

09028’42”9 N

106023’46”4 E

09028’39”2 N

106023’52”8 E

Độ sâu trên trục đoạn luồng này đạt trên 3,7m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI: Các phương tiện hành thủy trên luồng Định An – Cần Thơ đi theo trục luồng; lưu ý‎ các đoạn cạn, điểm cạn, trên để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2018

Khảo sát hiện trạng chôn ống đoạn tiếp bờ từ KP101 đến KP106.515 thuộc đường ống dẫn khí BH-LH năm 2020

Kéo giàn khoan PVD VI từ lô 09-2/09 tới vị trí H18 – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng xăng dầu Mũi Chụt