Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu luồng Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu luồng Đồng Nai

HCM-14-2012

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng Đồng Nai

Đoạn luồng: từ ngã ba sông Sau đến ngã ba rạch Ông Nhiêu

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đoạn luồng từ ngã ba sông Sau đến ngã ba rạch Ông Nhiêu thuộc tuyến luồng Đồng Nai có bề rộng 150 mét, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 8,5 mét.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Đồng Nai đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải trên luồng.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Thiết lập mới các tiêu báo hiệu hàng hải số “24”, “25”, “26”, “31”, “33”, “34” thuộc luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về việc chấm dứt hoạt động phao CT1 trên luồng Quy Nhơn

Về việc tàu Nile River hoạt động thi công đào hào và san lấp hào cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh

Về việc tàu kéo TV2177 và sà lan SL4495 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.