Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Độ sâu luồng Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu luồng Đồng Nai

HCM-14-2012

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng Đồng Nai

Đoạn luồng: từ ngã ba sông Sau đến ngã ba rạch Ông Nhiêu

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đoạn luồng từ ngã ba sông Sau đến ngã ba rạch Ông Nhiêu thuộc tuyến luồng Đồng Nai có bề rộng 150 mét, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 8,5 mét.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Đồng Nai đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải trên luồng.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của khu nước Bến cảng Tổng hợp Hóa sinh Vàm cỏ Đồng Nai

Về việc kéo giàn Đại Hùng 01 từ Lô 05.1a đến cảng Dung Quất, Quảng Ngãi.

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2” thuộc công trình xây dựng bến tàu Trần Đề – Sóc Trăng

Về khu vực thi công công trình: Xếp giàn khoan DEEP DRILLER 3 lên tàu HUA SHENG LONG tại khu neo B11 – Vũng Tàu

Về việc hoàn thành di dời sà lan SG 0847 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia