Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn cạn từ phao số “0” đến phao số “16”.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ,
đoạn cạn từ phao số “0” đến phao số “16”.

TVH – 07 – 2014

– Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

– Tên luồng: Luồng Định An – Cần Thơ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 100 mét, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống phao báo hiệu hàng hải, đoạn cạn ngoài cửa từ phao số “0” đến phao số “16” luồng Định An – Cần Thơ có chiều dài khoảng 16km, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

–  Tồn tại điểm cạn có độ sâu 3,1m cách thượng lưu phao số “11” + 300m nằm cách biên trái luồng 20m có tọa độ như sau:

Độ sâu

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

3,1

106024’32.0”E

09027’49.1”N

106024’38.5”E

09027’45.5”N

–  Tồn tại 3 điểm cạn có độ sâu 3,2m nằm trên tim luồng cách thượng lưu phao số “6A” + 1000m đến hạ lưu phao số “5A” – 600m có tọa độ như sau:

Độ sâu

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

3,2

106027’31.2”E

09027’20.3”N

106027’34.5”E

0902716.7”N

3,2

106027’28.1”E

09027’21.3”N

106027’37.7”E

09027’17.6”N

3,2

106027’39.0”E

09027’23.2”N

106027’45.4”E

09027’19.5”N

–   Đoạn từ thượng lưu phao số “5” +200m đến thượng lưu phao số “11” + 500m, chiều dài khoảng 7,2km, xuất hiện rải rác các điểm có độ sâu 3,3m.

Ngoài những điểm cạn trên, độ sâu trên trục luồng  đạt từ 3,4m trở lên.

(Theo bình đồ độ sau có ký hiệu từ ĐCĐA_1405_01 đến ĐCĐA_1405_11, tỷ lệ 1:2000, thực hiện tháng 6 năm 2014)

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Định An – Cần Thơ đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các điểm cạn và dải cạn trên


Những thông báo khác

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Thiết lập phao báo hiệu hàng hải: Phao báo hiệu chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4”, “S5”, “S6” báo hiệu vùng nước quân sự thuộc vùng biển vịnh Cam Ranh Tỉnh Khánh Hòa

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LP1”, “LP2”, “LP3” khống chế khu vực thi công các bến/cảng (ngoại trừ bến nhập thiết bị) và cửa nhận nước làm mát – Dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1

Về việc thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L1”, “L2” thuộc công trình cải tạo đất (san lấp mặt bằng) tại khu vực bồn bể chứa thuộc dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” phục vụ thi công trục vớt tàu Heung A Dragon bị chìm trên biển Vịnh Gành Rái