Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

(đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)

HCM – 40 – 2015

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu).

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 865/BC-XNKSHHMN, ngày 9/9/2015 kèm theo các bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/5000, ký hiệu từ ĐN_1508_01 đến ĐN_1508_02 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 8 năm 2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi tuyến luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu) có chiều dài 9,5 km, chiều rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “Số 0 Hải đồ” là 8,3m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Đồng Nai đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Dương Đông

Về độ sâu khu nước trước cảng công ty TNHH VARD Vũng Tàu

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Quy Nhơn

Về hoạt động xây lắp tại Lô 05-1b ngoài khơi Việt Nam

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Định An – Cần Thơ năm 2012