Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu luồng Năm Căn – Bồ Đề

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu luồng Năm Căn – Bồ Đề

CMU – 04- 2012

  Vùng biển:  Cà Mau

  Tên luồng:  Luồng vào cảng Năm Căn ( từ phao đầu luồng vào đến cảng Năm Căn)

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

–      Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 60m và có chiều dài 45km, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải có độ sâu bằng mét tính từ mặt chuẩn “số 0 Hải đồ” đạt từ 2,1m trở lên.

–      Trên đoạn luồng từ cửa Bồ Đề vào đến cảng Năm Căn có nhiều đáy cá nằm rải rác trên luồng.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Năm Căn – Bồ Đề đi đúng trục luồng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và lưu ý các đáy cá rải rác trên luồng để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2019

Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Đá Tý, ngoài khơi Tỉnh Bình Thuận

Về việc triển khai công việc “sửa chữa hai điểm lõm tuyến ống 16” Rạng Đông – Bạch Hổ năm 2020

Về độ sâu vùng nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000DWT

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Kê Gà