Thứ tư, 10/08/2022

Thông báo hàng hải

Độ sâu luồng Năm Căn – Bồ Đề

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu luồng Năm Căn – Bồ Đề

CMU – 04- 2012

  Vùng biển:  Cà Mau

  Tên luồng:  Luồng vào cảng Năm Căn ( từ phao đầu luồng vào đến cảng Năm Căn)

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

–      Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 60m và có chiều dài 45km, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải có độ sâu bằng mét tính từ mặt chuẩn “số 0 Hải đồ” đạt từ 2,1m trở lên.

–      Trên đoạn luồng từ cửa Bồ Đề vào đến cảng Năm Căn có nhiều đáy cá nằm rải rác trên luồng.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Năm Căn – Bồ Đề đi đúng trục luồng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và lưu ý các đáy cá rải rác trên luồng để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về thông số độ sâu vùng nước trước cảng chuyên dùng dầu của công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Phúc Thành

Về việc thiết lập mới 06 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng giới hạn khu vực vận hành Nhà máy điện gió Bình Đại

Tạm dừng diễn tập bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Đá Tý, ngoài khơi tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng Xăng Dầu K2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu VTU – 28 – 2013

Khu vực thi công công trình: Kéo Giàn khoan Ocean Quest