Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

HCM-34-2012

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Đoạn luồng: Từ phao “58” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu vào khu Công nghiệp Hiệp Phước

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 150 mét từ phao “58” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu vào khu Công nghiệp Hiệp Phước, được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 8,5 mét trở lên.

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Soài Rạp – Hiệp Phước đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới 04 đăng tiêu báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 20.000 DWT Trạm nghiền Xi măng Phú Hữu

Về việc thi công nạo vét luồng sông Dinh năm 2011

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Interflour

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Hòn Chút