Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu luồng vào cảng Hà Tiên

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu luồng vào cảng Hà Tiên

 

KGG –  05 – 2011

Vùng biển:    Kiên Giang.

Tên luồng:    Luồng vào cảng Hà Tiên.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi tuyến luồng hàng hải rộng 60 mét, chiều dài tuyến luồng tính từ đăng tiêu sau của chập tiêu Hà Tiên khoảng 10.5km hướng ra biển, độ sâu bằng mét được tính tới mặt chuẩn “số 0 Hải đồ” như sau:

Đoạn cạn có độ sâu nhỏ hơn 2,0 mét kéo dài từ thượng lưu cặp phao số “1”, “2” khoảng 300 mét đến hạ lưu đăng tiêu trước của chập tiêu Hà Tiên khoảng 800 mét, có chiều dài khoảng 1500 mét, độ sâu nhỏ nhất đạt 1,2 mét tại điểm có tọa độ:

 

Hệ tọa độVN – 2000

Hệ tọa độHN-72

Hệ tọa độWGS-84

Vĩ độ j

Kinh độ l

Vĩ độ j

Kinh độ l

Vĩ độ j

Kinh độ l

10022’06.7” N 105028’3.7” E 10022’03.1” N 105028’10.2” E 10022’04.3” N

105028’8.8” E

 

  1. Đoạn luồng từ đăng tiêu sau của chập tiêu Hà Tiên đến thượng lưu cầu Tô Châu khoảng 800 mét có độ sâu bằng mét được tính tới mặt chuẩn “số 0 Hải đồ”  đạt từ 2,0 mét trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI :

Các phương tiện ra vào luồng Hà Tiên đi đúng trục luồng theo hướng của chập tiêu Hà Tiên và lưu ý các điểm cạn trên./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Độ sâu vùng nuớc truớc cảng nhà máy đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn trên sông Dinh

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “M” khống chế vị trí tàu Mỹ An 1 bị chìm tại khu neo I8 thuộc khu neo đậu Vũng Tàu

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động khoan thăm dò của giàn khoan Trident-15 ngoài khơi vùng biển Cà Mau

Về việc hoàn thành di dời sà lan SG 0847 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia