Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu luồng vào cảng Hà Tiên

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu luồng vào cảng Hà Tiên

 

KGG –  05 – 2011

Vùng biển:    Kiên Giang.

Tên luồng:    Luồng vào cảng Hà Tiên.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi tuyến luồng hàng hải rộng 60 mét, chiều dài tuyến luồng tính từ đăng tiêu sau của chập tiêu Hà Tiên khoảng 10.5km hướng ra biển, độ sâu bằng mét được tính tới mặt chuẩn “số 0 Hải đồ” như sau:

Đoạn cạn có độ sâu nhỏ hơn 2,0 mét kéo dài từ thượng lưu cặp phao số “1”, “2” khoảng 300 mét đến hạ lưu đăng tiêu trước của chập tiêu Hà Tiên khoảng 800 mét, có chiều dài khoảng 1500 mét, độ sâu nhỏ nhất đạt 1,2 mét tại điểm có tọa độ:

 

Hệ tọa độVN – 2000

Hệ tọa độHN-72

Hệ tọa độWGS-84

Vĩ độ j

Kinh độ l

Vĩ độ j

Kinh độ l

Vĩ độ j

Kinh độ l

10022’06.7” N 105028’3.7” E 10022’03.1” N 105028’10.2” E 10022’04.3” N

105028’8.8” E

 

  1. Đoạn luồng từ đăng tiêu sau của chập tiêu Hà Tiên đến thượng lưu cầu Tô Châu khoảng 800 mét có độ sâu bằng mét được tính tới mặt chuẩn “số 0 Hải đồ”  đạt từ 2,0 mét trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI :

Các phương tiện ra vào luồng Hà Tiên đi đúng trục luồng theo hướng của chập tiêu Hà Tiên và lưu ý các điểm cạn trên./.


Những thông báo khác

Về việc Thông số kỹ thuật khu nước trước bến số 1 Cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp Đoạn luồng từ ngã ba Bình Khánh giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè đến Vũng quay tàu Khu công nghiệp Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Quốc tế SP-PSA sông Thị Vải

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS trên phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng Xăng Dầu thuộc Tổng kho Xăng dầu Soài Rạp – Hiệp Phước