Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu sau nạo vét công trình duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu sau nạo vét công trình duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 38 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 123/BQLSRGĐ2-DA ngày 30/5/2017 của Ban quản lý đầu tư dự án nạo vét luồng Soài Rạp (Giai đoạn 2) kèm theo các Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 523/BC-XNKSHHMN ngày 15/5/2017; số 559/BC-XNKSHHMN ngày 24/5/2017 và bình đồ độ sâu ký hiệu HC.KV1-01, HC.KV1-02, HC.KV2-01, HC.KV2-02, HC.KV2-03, HC.KV2-04, HC.KV2-05, HC.KV2-06, HC.KV2-07, HC.KV3-01, HC.KV3-02, HC.KV3-03, tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 5/2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 120m từ hạ lưu phao số “60” -1350m đến thượng lưu phao số “32”+200m, đoạn từ hạ lưu phao số “16”-580m đến hạ lưu phao số “14”-1000m rộng 120÷160m được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

- Khu vực 1: Từ hạ lưu phao số “60”-1350m đến thượng lưu phao số “60”+230m (Km3+186 đến Km4+854).

- Khu vực 2: Từ hạ lưu phao số “38”-1050m đến thượng lưu phao số “32”+200m (Km14+600 đến Km20+400).

- Khu vực 3: Từ hạ lưu phao số “16”-580m đến hạ lưu phao số “14”-1000m (Km37+455 đến Km39+500).

Độ sâu nhỏ nhất của các khu vực nêu trên đạt 9,5m.


Những thông báo khác

Về việc thi công cầu Bình Khánh trên sông Soài Rạp thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành

Về phạm vi độ sâu vũng quay trở tàu ra/vào Bến cảng Cái Mép Thượng

Độ sâu khu nước trước cảng Trạm nghiền Xi măng Cẩm Phả

Về việc sà lan bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai