Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu sau nạo vét công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2017

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu sau nạo vét công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải

Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2017

HCM – 70 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Đoạn luồng: Từ thượng lưu Bến cảng Tân cảng Hiệp Phước đến ngã ba Bình Khánh (giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè).

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1309/BC-XNKSHHMN, ngày 08/12/2017, kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu từ NVHP_1712_01; NVHP_1712_02, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát đoạn luồng từ hạ lưu phao số “71” – 47m đến hạ lưu phao số “74” – 423m thuộc đoạn luồng từ thượng lưu Bến cảng Tân cảng Hiệp Phước đến ngã ba Bình Khánh (giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè) có chiều dài khoảng 2,3km, đáy luồng thiết kế rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,4m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Soài Rạp đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và tuân thủ quy định, hướng dẫn của Cảng vụ hàng hải Tp. Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Tọa độ hệ thống các đường ống dẫn khí dưới biển

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “DH1”, “DH2” trên đoạn luồng chung phục vụ khai thác bến cảng trung tâm điện lực Duyên Hải

Về việc hoàn thành di dời ghe gỗ bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải “G1” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng Vũng Tàu – Thị Vải năm 2012