Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu sau nạo vét đoạn từ tim luồng TC2 đến vũng quay tàu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2014

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu sau nạo vét đoạn từ tim luồng TC2 đến vũng quay tàu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2014

BĐH – 04 – 2014

Vùng biển:    Tỉnh Bình Định.

Tên luồng:    luồng hàng hải Quy Nhơn.

Đoạn luồng: từ tim luồng TC2 đến vũng quay tàu.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 1161/BC-XNKSHHMN, ngày 17/12/2014 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu NVQN_1412_06, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2014,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2014, đoạn từ tim luồng TC2 đến vũng quay tàu, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,8m.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước cảng Strategic Marine (triền đà) trên sông Dinh

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải sông Dừa

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Khảo sát biển phục vụ thi công rải ống Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1 và Dự án Thu gom khí mỏ Đại Hùng