Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Khu vực 1, 2 và 3 luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2015

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Khu vực 1, 2 và 3 luồng

hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2015

VTU – 02 – 2016

Vùng biển:    Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:     Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Đoạn luồng:   Các đoạn cạn khu vực 1, 2 và 3.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 04/BC-XNKSHHMN, ngày 06/01/2015 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu ĐC_VT-TV1_1512_01 đến ĐC_VT-TV1_1512_03, ĐC_VT-TV2_1601_01 đến ĐC_VT-TV2_1601_06 và ĐC_VT-TV3_1601 tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành ngày 06/01/2016,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét các đoạn cạn khu vực 1, 2 và 3 thuộc luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

- Khu vực 1 (Từ Km 0-100 đến Km 4+600): Đoạn từ phao “44” đến phao “29”, độ sâu đạt từ 12,0m trở lên.

- Khu vực 2 (Từ Km 12+500 đến Km 20+350): Đoạn từ thượng lưu phao “19”+750m đến hạ lưu phao “13”-1,400m, độ sâu đạt từ 13,8m trở lên.

- Khu vực 3 (Từ Km 30+900 đến Km 32+600): Đoạn từ thượng lưu phao “5”+1,300m đến hạ lưu phao “5”-800m, độ sâu đạt từ 13,8m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Khu vực 3 và khu vực 4 luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2014

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng xăng dầu số 1 (40.000DWT) và cầu cảng xăng dầu số 2 (5.000DWT) thuộc bến cảng Xăng dầu PVOIL Nhà Bè

Về việc phủ mattress cho các đoạn ống bị lộ trên đường ống 16 Bạch Hổ – Long Hải năm 2016

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu nước trước cảng Bình Dương

Về chướng ngại vật mới phát hiện: Tàu Thành Đạt 01 bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận