Chủ nhật, 12/07/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Khu vực 1 và Khu vực 2 luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2014

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Khu vực 1 và Khu vực 2 luồng

hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2014

 VTU – 65 – 2014

Vùng biển:    Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Đoạn luồng: Các đoạn cạn Khu vực 1 và 2.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 1210/BC-XNKSHHMN, ngày 28/12/2014 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu ĐC_VT-TV1-1412, ĐC_VT-TV2_1412, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2014,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét các đoạn cạn khu vực 1 và khu vực 2 luồng Vũng Tàu – Thị Vải được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

- Khu vực 1 (từ Km0-100 đến Km0+600): Đoạn từ hạ lưu phao “42” – 85m đến phao “44”.

- Khu vực 2 (từ Km1+200 đến Km2+900): Đoạn từ hạ lưu phao “33” – 150m đến thượng lưu phao “37” + 200m.

Độ sâu luồng đạt từ 12,0m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Về khu vực biển Quân chủng Hải Quân diễn tập bắn đạn thật

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “70” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “12” luồng hàng hải Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Về việc Petro pacific 01 bị mắc cạn tại vùng biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Độ sâu khu nước trước cảng, vũng quay tàu và luồng tàu ra/vào thuộc gói thầu số 8 – Dự án cảng biển Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải