Thứ năm, 01/10/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2012

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2012

 

 HCM – 43 – 2012

– Vùng biển:     TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng:     Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

– Đoạn luồng: Các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Mũi L’est, Propontis, P71- ĐT83, vũng quay tàu VQ1 và VQ2.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

I. Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét các đoạn cạn: Vịnh Gành Rái, Mũi L’est, Propontis, P71- ĐT83, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2012 rộng 150 mét được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

1. Đoạn cạn Vịnh Gành Rái: Đoạn từ hạ lưu phao “2” – 560m đến phao “4”.

2. Đoạn cạn Mũi L’est:

– Đoạn từ hạ lưu phao “34” – 150m đến thượng lưu phao “34” + 120m.

– Đoạn từ hạ lưu đăng tiêu 35 – 30m đến thượng lưu đăng tiêu 35 + 310m.

– Đoạn từ hạ lưu phao “40” – 660m đến thượng lưu phao “40” + 110m.

3. Đoạn cạn Propontis:

– Đoạn từ hạ lưu phao “44” – 460m đến hạ lưu phao “44” – 410m.

– Đoạn từ hạ lưu phao “44” – 30m đến thượng lưu phao “44” + 160m.

4. Đoạn cạn phao P71 – ĐT83:

– Đoạn từ hạ lưu phao “64” – 340m đến thượng lưu phao “64” + 380m.

– Đoạn từ hạ lưu phao “75” – 300m đến thượng lưu phao “75” + 60m.

– Đoạn từ hạ lưu phao “77” – 560m đến thượng lưu phao “77” + 290m.

– Đoạn từ hạ lưu phao “66”-500m đến thượng lưu đăng tiêu 83 + 450m.

Độ sâu nhỏ nhất của các đoạn cạn trên đạt 8,5m.

II. Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét vũng quay tàu VQ1 tại khu nước trước Cảng Sài Gòn và vũng quay tàu VQ2 tại khu nước đối diện với Kênh Tẻ, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 8,5m.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Sài Gòn – Vũng Tàu đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.


Những thông báo khác

Độ sâu các đoạn cạn phao “58”, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

Về khu vực thi công: Tàu Long Châu thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2016

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “X3”, “X4” báo hiệu vị trí tàu Hoa Mai 68, Việt Thuận 168 bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn

Về việc Thiết lập mới báo hiệu hàng hải nổi: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “GR1”, “GR2”, “GR3”, “GR4”, “GR5” phục vụ thi công nạo vét vùng neo đậu tàu thuyền kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại vùng biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải