Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, P71 – ĐT83, phao “58”, vũng quay tàu VQ1, VQ2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, P71 – ĐT83, phao “58”, vũng quay tàu VQ1, VQ2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

HCM – 25 – 2015

Vùng biển:    TP. Hồ Chí Minh.

Tên luồng:     Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Đoạn luồng: Các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, P71 – ĐT83, phao “58”, vũng quay tàu VQ1, VQ2.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, P71 – ĐT83, phao “58” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015 rộng 150 mét, (riêng đoạn Vịnh Gành Rái rộng 400 mét) vũng quay tàu VQ1 có bán kính 170 mét, VQ2 có bán kính 240 mét được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  • Khu vực 1: đoạn cạn vịnh Gành Rái (từ thượng lưu phao“8” + 800m luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đến thượng lưu phao“3” + 800m).
  • Khu vực 2: đoạn cạn Kervella (từ hạ lưu phao“28” – 400m đến phao “33”).
  • Khu vực 3: đoạn cạn Mũi L’est (từ hạ lưu phao “34” – 1100m đến phao “37A”).
  • Khu vực 4: đoạn cạn Propontis (từ phao số “37A” đến thượng lưu phao “46” + 140m).
  • Khu vực 5: đoạn cạn phao số “58” tại khu vực mũi Pha mi.
  • Khu vực 6: đoạn cạn phao P71 – ĐT83 (từ hạ lưu phao “71” – 800m đến thượng lưu đăng tiêu “83” + 1300m).
  • Khu vực 7: khu vực vũng quay tàu VQ1 (tại khu nước trước cảng Sài Gòn).
  • Khu vực 8: khu vực vũng quay tàu VQ2 (đối diện kênh Tẻ).

Độ sâu nhỏ nhất của các đoạn cạn trên là 8,5m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Về khu vực hoạt động khảo sát phục vụ xây dựng đường ống thu gom khí Đại Hùng ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng kho xăng dầu dự trữ SSCĐ Cảng quân sự Bến Đầm – Côn Đảo

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”, “B2” phục vụ thi công Bến phao BP5 trên sông Gò Gia

Về độ sâu khu nước trước bến cảng Tổng hợp Hóa sinh Vàm Cỏ Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng Xăng Dầu K2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu VTU – 28 – 2013