Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2013

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2013

  VTU – 43 – 2013

– Vùng biển:  Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Tên luồng:  Luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

– Đoạn luồng: Từ lý trình Km7+440 đến Km37+500.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét luồng Vũng Tàu – Thị Vải rộng 310m đoạn từ hạ lưu phao số “5” – 730m đến hạ lưu phao số “5” – 50m và đoạn từ hạ lưu phao số “15” – 770m đến thượng lưu phao số “19” + 300m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” là 12,4m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đi đúng trục luồng theo báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật vùng nước trước cảng, tuyến luồng hàng hải vào cảng Căn cứ Vùng 2 Hải quân

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Dự án bãi chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị dầu khí (PVC-MS) trên luồng sông Dinh

Độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “11”, “12” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ