Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng Vũng Tàu – Thị Vải năm 2012

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng Vũng Tàu – Thị Vải năm 2012

 VTU – 64 – 2012

– Vùng biển:     tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Tên luồng:     Luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

– Đoạn luồng: khu vực 1 (thuộc lý trình từ Km0-100 đến Km0+600); khu vực 2 (thuộc lý trình từ Km1+600 đến Km4+800); khu vực 3 (thuộc lý trình từ Km7+440 đến Km26+000),  luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét có bề rộng 310m từ lý trình Km0-100 đến lý trình Km0+600 và từ lý trình từ Km1+600 đến Km4+800, luồng Vũng Tàu – Thị Vải được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 12,0m.

2. Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét có bề rộng 310m từ lý trình từ Km13+000 đến Km17+200, luồng Vũng Tàu – Thị Vải được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 12,8m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Vũng Tàu – Thị Vải đi đúng trục luồng theo báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 03 bến phao neo tàu trên sông Hậu tại chợ gạo Thốt Nốt

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R2”phục vụ dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Về hoạt động khoan thăm dò giếng TTN-2X và TTN-3X tại Lô 05-3/11 ngoài khơi vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu.

Độ sâu khu nước trước Cầu cảng B1 – cảng Container Tân Cảng – Cái Mép

Độ sâu vùng nước trước Bến sà lan 2.000DWT – Cảng Tân Cảng Hiệp Phước