Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước 02 Ụ tàu của Trạm nghiền Phú Hữu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước 02 Ụ tàu của Trạm nghiền Phú Hữu

HCM –  34 – 2013

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng Đồng Nai.

Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải của Công ty Cổ phần xi măng
Hà Tiên 1;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước 02 Ụ tàu của Trạm nghiền Phú Hữu – Xi măng Hà Tiên 1 trên luồng Đồng Nai được khống chế bởi các điểm có tọa độ sau:

–         Khu nước Ụ tàu số 1:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

T1

10°46’52”9 N

106°48’40”8 E

10°46’49”2 N

106°48’47”3 E

T2

10°46’53”2 N

106°48’40”9 E

10°46’49”5 N

106°48’47”4 E

T3

10°46’53”0 N

106°48’42”3 E

10°46’49”3 N

106°48’48”7 E

T4

10°46’52”6 N

106°48’42”2 E

10°46’49”0 N

106°48’48”7 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 1.3m trở lên.

–         Khu nước Ụ tàu số 2:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

K1

10°46’52”3 N

106°48’40”7 E

10°46’48”6 N

106°48’47”2 E

K2

10°46’52”6 N

106°48’40”8 E

10°46’48”9 N

106°48’47”3 E

K3

10°46’52”4 N

106°48’42”2 E

10°46’48”7 N

106°48’48”6 E

K4

10°46’52”1 N

106°48’42”1 E

10°46’48”4 N

106°48’48”5 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 1.6m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước 02 Ụ tàu của Trạm nghiền Phú Hữu – Xi măng Hà Tiên 1 không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.

Những thông báo khác

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Ba Kiềm

Về việc tàu Nile River hoạt động thi công đào hào và san lấp hào cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu, tránh trú bão tại khu vực luồng Vũng Tàu – Thị Vải do Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu quản lý

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Đà Rằng – tỉnh Phú Yên

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo SR03, SR04, SR05, BP-SR6A và khu chuyển tải CT-SR7 của Công ty cổ phần Nhà Rồng