Thứ năm, 04/06/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước khu vực thi công cầu Sài Gòn 2

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước khu vực thi công cầu Sài Gòn 2

HCM –  32 – 2013

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Sài Gòn – Vũng Tàu.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát vùng nước khu vực thi công Cầu Sài Gòn 2 tính từ mép hạ lưu cầu Sài Gòn 2 về phía hạ lưu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ sau sau:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A9

10°47’55”1 N

106°43’30”9 E

10°47’51”5 N

106°43’37”4 E

A10

10°47’43”9 N

106°43’29”3 E

10°47’40”2 N

106°43’35”8 E

A1

10°47’34”5 N

106°43’25”5 E

10°47’30”9 N

106°43’31”9 E

A2

10°47’33”5 N

106°43’28”1 E

10°47’29”8 N

106°43’34”5 E

A3

10°47’43”2 N

106°43’32”0 E

10°47’39”5 N

106°43’38”5 E

A4

10°47’55”2 N

106°43’33”7 E

10°47’51”5 N

106°43’40”2 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 10.3m trở lên.

Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước khu vực thi công Cầu Sài Gòn 2 không phát hiện chướng ngại vật./.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “25” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn

Về độ sâu khu nước cầu cảng xăng dầu Petec Cái Mép trên sông Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1” báo hiệu tạm thời trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh