Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước thủy diện cảng Container Cái Mép

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước thủy diện cảng Container Cái Mép

VTU –  09 – 2013

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước thủy diện cảng Container Cái Mép (bình đồ tỷ lệ 1:500 có ký hiệu từ CM_1301_01 đến CM_1301_05 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện tháng 3/2013) được giới hạn khép kín bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

SC1

10030’48.3” N

107000’35.5” E

10030’4.6” N

107000’42.0” E

SC9

10030’31.0” N

107000’26.3” E

10030’27.3” N

107000’32.8” E

A1

10030’33.9” N

107000’08.8” E

10030’30.2” N

107000’15.3” E

A2

10031’00.5” N

107000’30.8” E

10030’56.8” N

107000’37.3” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 15,0m.

2. Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước thủy diện cảng Container Cái Mép không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay tàu, khu nước ra luồng Bến cảng Thị Nại

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “9” luồng hàng hải Sông Dừa

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện: các bãi cạn phía Đông Nam mũi Kỳ Vân trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “K1”, “K2” phục vụ thi công nạo vét Cảng SP-PSA luồng Vũng Tàu – Thị Vải