Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước thủy diện cảng Container Cái Mép

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước thủy diện cảng Container Cái Mép

VTU –  09 – 2013

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước thủy diện cảng Container Cái Mép (bình đồ tỷ lệ 1:500 có ký hiệu từ CM_1301_01 đến CM_1301_05 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện tháng 3/2013) được giới hạn khép kín bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

SC1

10030’48.3” N

107000’35.5” E

10030’4.6” N

107000’42.0” E

SC9

10030’31.0” N

107000’26.3” E

10030’27.3” N

107000’32.8” E

A1

10030’33.9” N

107000’08.8” E

10030’30.2” N

107000’15.3” E

A2

10031’00.5” N

107000’30.8” E

10030’56.8” N

107000’37.3” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 15,0m.

2. Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước thủy diện cảng Container Cái Mép không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.


Những thông báo khác

Độ sâu sau nạo vét đoạn từ tim luồng TC2 đến vũng quay tàu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2014

Về độ sâu khu nước trước bến than 5.000DWT – nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1

Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng thuộc công trình cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới