Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước thủy diện và Vũng quay tàu cảng Ba Ngòi

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước thủy diện và Vũng quay tàu cảng Ba Ngòi

KHA –  03 – 2013

Vùng biển: tỉnh Khánh Hòa.

Tên luồng: Luồng Ba Ngòi.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước thủy diện và Vũng quay tàu Cảng Ba Ngòi được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

–   Tọa độ vùng nước thủy diện phía trước cảng chính:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

N4

11053’42.9” N

109008’45.9” E

11053’39.2” N

109008’52.4” E

N12

11053’40.3” N

109008’46.1” E

11053’36.6” N

109008’52.6” E

N6

11053’40.9” N

109008’55.3” E

11053’37.2” N

109009’01.8” E

N5

11053’43.4” N

109008’53.8” E

11053’39.7” N

109009’00.3” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 13,3m.

–   Tọa độ vùng nước thủy diện phía sau cảng chính:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A3

11053’45.4” N

109008’47.9” E

11053’41.7” N

109008’54.4” E

H

11053’45.7” N

109008’51.7” E

11053’42.0” N

109008’58.2” E

G

11053’44.2” N

109008’51.8” E

11053’40.5” N

109008’58.3” E

E

11053’44.0” N

109008’48.0” E

11053’40.3” N

109008’54.5” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 5,9m.

– Khu vực Vũng quay tàu cảng Ba Ngòi được giới hạn bởi đường tròn đường kính 330m có tâm tại vị trí:

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

11053’35.9” N

109008’51.9” E

11053’32.2” N

109008’58.4” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 12,5m.

2. Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước thủy diện và Vũng quay tàu cảng Ba Ngòi không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.

(Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng An Toàn hàng hải)

Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “107”, “109” đoạn luồng từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2012

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Saint-Gobain Việt Nam

Về việc thay đổi đặc tính: hải đăng Hòn Lớn hoạt đèn phụ thay thế đèn chính.

Thiết lập mới các tiêu báo hiệu hàng hải số “24”, “25”, “26”, “31”, “33”, “34” thuộc luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu