Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước bến nhập than – cảng Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước bến nhập than – cảng Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

 

TVH – 19 – 2014

Vùng biển:    Tỉnh Trà Vinh.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 1116/BCKT-XNKSHHMN ngày 08/12/2014 kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu DH_1412_04, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2014;

Tiếp theo thông báo hàng hải số 188/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 19/11/2014 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước bến nhập than – cảng Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

I6

09034’37.9” N

106032’05.6” E

09034’34.2” N

106032’12.0” E

I7

09034’42.3” N

106032’09.5” E

09034’38.6” N

106032’16.0” E

I8

09034’38.2” N

106032’14.2” E

09034’34.6” N

106032’20.6” E

I24a

09034’32.7” N

106032’09.3” E

09034’29.0” N

106032’15.7” E

I25

09034’35.5” N

106032’08.3” E

09034’31.8” N

106032’14.8” E

Các điểm cạn theo thông báo hàng hải số 188/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 19/11/2014 đã được nạo vét đạt độ sâu từ 7,6m trở lên tính từ mực nước số “0 hải đồ”, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 33kHz.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng neo đậu, vũng quay tàu cầu cảng 2.000DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu dự trữ SSCĐ huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến cảng chuyên dùng Xi măng Hiệp Phước – Công ty Xi măng Nghi Sơn

Hoạt động lắp đặt tuyến cáp SJC tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “28” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)