Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước bến sà lan 3.000DWT cảng Đồng Nai.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước bến sà lan 3.000DWT cảng Đồng Nai.

ĐNA – 01 – 2014

Vùng biển: tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ văn bản số 784/KTCT.CĐN, ngày 26/8/2014 của Công ty cổ phần cảng Đồng Nai về độ sâu vùng nước trước bến sà lan 3.000DWT thuộc công trình nâng cấp, mở rộng cầu cảng số 2 – bến sà lan 3.000DWT cảng Đồng Nai.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước bến sà lan 3.000DWT cảng Đồng Nai được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

NV2

10053’54.4” N

106050’24.0” E

10053’50.7” N

106050’30.4” E

NV3

10053’52.5” N

106050’24.7” E

10053’48.8” N

106050’31.1” E

A1

10053’48.3” N

106050’22.7” E

10053’44.6” N

106050’29.1” E

A2

10053’53.3” N

106050’20.9” E

10053’49.7” N

106050’27.3” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,0m.

2.  Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước trước bến sà lan 3.000DWT cảng Đồng Nai không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập “TH” khống chế tàu Trường Hải Star bị chìm trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R1”, “R2” thuộc công trình Xây dựng cảng chuyên dùng Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận

Khảo sát biển tại Lô dầu khí 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng Lotus