Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT)

HCM –  27 – 2012

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng Soài Rạp.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cảng SPCT trên sông Soài Rạp được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

a)  Khu vực phía thượng lưu cảng, tính từ mép cầu cảng ra phía luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

KS1

10038’32”0 N 106045’23”8 E 10038’28”3 N 106045’30”3 E

KS2

10038’35”8 N 106045’22”4 E 10038’32”1 N 106045’28”9 E

KS2-3B

10038’31”7 N 106045’33”8 E 10038’28”0 N 106045’40”3 E

KS1-4B

10038’28”5 N 106045’32”2 E 10038’24”8 N 106045’38”7 E

–    Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 9.0m

b)  Khu vực phía hạ lưu cảng, tính từ mép cầu cảng ra phía luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

KS2-3B

10038’31”7 N 106045’33”8 E 10038’28”0 N 106045’40”3 E

KS1-4B

10038’28”5 N 106045’32”2 E 10038’24”8 N 106045’38”7 E

KS4

10038’24”8 N 106045’40”1 E 10038’21”1 N 106045’46”6 E

KS3

10038’27”2 N 106045’46”3 E 10038’23”5 N 106045’52”8 E

–      Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 11.0m

2.  Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước trước cảng SPCT không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Độ sâu vùng nước trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải an toàn hướng Đông “SR” thuộc tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc hoạt động thi công rải ống dự án “Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2” điều chỉnh

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phan Thiết.