Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cảng Lotus

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cảng Lotus

HCM –  37 – 2012

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cảng Lotus trên sông Sài Gòn tính từ mép cầu cảng ra phía luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A

10044’35.0” N 106044’33.4” E 10044’31.3” N 106044’39.9” E

B

10044’29.4” N

106044’40.9” E

10044’25.7” N

106044’47.4” E

C

10044’33.9” N 106044’32.6” E 10044’30.3” N 106044’39.1” E

D

100 44’28.4” N 106044’40.1” E 100 44’24.7” N 106044’46.6” E

–    Độ sâu nhỏ nhất tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 9.5m

2.  Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước trước cảng Lotus được giới hạn bởi những điểm có tọa độ trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.

Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cảng Kho cảng khí hóa lỏng Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động khoan thăm dò Dầu khí tại lô 04-2 thềm lục địa Việt Nam.

Về khu vực chuyên dùng: Mở rộng vùng an toàn của mỏ Sư tử Vàng, Sư tử Đen lô 15-1

Về việc thi công Nạo vét duy tu vùng nước cảng Lữ đoàn 171