Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cảng Strategic Marine (triền đà) trên sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cảng Strategic Marine (triền đà) trên sông Dinh

 

VTU –  105 – 2011

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng sông Dinh.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cảng Strategic Marine (triền đà) tính ra tới biên luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

                                      Tọa độ VN-2000

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

10o24’34”9 N

107o06’25”8 E

A2

10o24’37”2 N

107o06’33”6 E

A3

10o24’49”2 N

107o06’39”4 E

A4

10o24’44”7 N

107o06’24”9 E

A5

10o24’43”3 N

107o06’21”8 E

A6

10o24’39”0 N

107o06’17”2 E

Khu vực có phạm vi 50 mét tính từ mép triền đà có độ sâu cao hơn mực nước “số 0 Hải đồ”, điểm cạn nhất bằng mét đạt 2.8 mét cao hơn mực nước “số 0 Hải đồ” tại vị trí có tọa độ:

Độ sâu (m)

                                      Tọa độ VN-2000

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

2.8

10o24’36”1 N

107o06’29”6 E

2. Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước trước cảng Strategic Marine ở trên có 01 phao báo hiệu là phao số “9” hiện đang hoạt động có tọa độ như sau:

Phao

                                      Tọa độ VN-2000

độ (j)

Kinh độ (l)

9

10o24’39.5” N

107o06’21”5 E

Ngoài ra không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm trong khu vực khảo sát rà quét

Ghi chú :  Hệ toạ độ VN-2000

Khi chuyển đổi hệ toạ độ địa lý trên sang hệ toạ độ WGS-84 và hệ toạ độ  HN-72 thì tính chuyển theo bảng sau:

Tên

Kinh độ cộng thêm

Vĩ độ cộng thêm

Chuyển sang hệ HN-72

+ 04”9

-02”3

Chuyển sang hệ WGS-84

+ 06”5

-03”7

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng NASOS của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 03 bến phao neo tàu trên sông Hậu tại chợ gạo Thốt Nốt

Về việc phục hồi hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH số “0” luồng hàng hải Soài Rạp

Độ sâu khu nước trước cảng, vũng quay tàu và luồng tàu ra/vào thuộc gói thầu số 8 – Dự án cảng biển Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Côn Đảo – Vũng Tàu