Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cảng xi măng Chinfon cho sà lan 350DWT

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cảng xi măng Chinfon cho sà lan 350DWT

HCM –  22 – 2012

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng Soài Rạp.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cảng Xi măng Chinfon tính từ mép bến cầu tàu 350DWT ra phía ngoài luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

NV1

10038’59.2” N

106044’29.0” E

10038’55.5” N

106044’35.5” E

NV2

10039’00.3” N

106044’29.2” E

10038’56.6” N

106044’35.7” E

NV3

10039’00.9” N

106044’27.9” E

10038’57.2” N

106044’34.4” E

NV4

10039’03.9” N

106044’25.2” E

10039’00.2” N

106044’31.7” E

NV5

10039’03.1” N

106044’25.1” E

10038’59.4” N

106044’31.6” E

NV6

10039’02.3” N

106044’25.1” E

10038’58.6” N

106044’31.6” E

NV7

10039’01.0” N

106044’26.3” E

10038’57.3” N

106044’32.8” E

CD1

10039’01.0” N

106044’26.6” E

10038’57.3” N

106044’33.1” E

CD2

10039’00.7” N

106044’26.8” E

10038’57.0” N

106044’33.3” E

CD3

10039’00.6” N

106044’26.8” E

10038’56.9” N

106044’33.3” E

NV8

10039’00.2” N

106044’27.3” E

10038’56.5” N

106044’33.8” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 2,5m trở lên.

2. Trong phạm vi vùng nước khảo sát rà quét vùng nước trước cảng Xi măng Chinfon không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đoạn từ cặp phao số “6”,“7” đến cặp phao số “8”, “9” sau tai nạn tàu HEUNG A DRAGON bị chìm.

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời xác tàu Thành Đạt 01-BLC bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

Chiến dịch lắp đặt chân đế giàn đầu giếng H5-WHP tại mỏ Tê Giác Trắng lô 16-1, ngoài khơi Việt Nam

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu