Thứ sáu, 07/08/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cảng Xuất nhập khẩu xăng dầu Nhà Bè

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cảng Xuất nhập khẩu xăng dầu Nhà Bè

 HCM –  41 – 2012

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng: luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo phạm vi vùng nước thuỷ diện trước cảng Xuất nhập khẩu xăng dầu Nhà Bè trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu:

  1. Tính từ phía trước cầu cảng ra phía ngoài luồng khoảng 90m được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

 

Tên điểm

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

10041’14.6” N 106045’20.8” E 10041’10.9” N 106045’27.3” E

A2

10041’10.4” N 106045’20.8” E 10041’06.7” N 106045’27.3” E

A3

10041’04.5” N 106045’27.0” E 10041’00.8” N 106045’33.5” E

A4

10041’04.6” N 106045’31.2” E 10041’00.9” N 106045’37.7” E

 

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 12,2m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước trước cảng Xuất nhập khẩu xăng dầu Nhà Bè không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.

Những thông báo khác

Về khu vực thi công Công trình rải ống 26 “từ KP 7,17 đến BK4A, hạng mục xây dựng 11.8km đường ống” Dự án bổ sung/nâng cấp cở sở hạ tầng tại khu vực mỏ Bạch Hổ

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “X2” tại vị trí tàu chìm Sơn Long 08

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Mỹ Thới – An Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Độ sâu vùng nước neo đậu tàu của bến phao BP7 (A&B) Cảng Cát Lái – Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn