Chủ nhật, 09/08/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Dự án bãi chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị dầu khí (PVC-MS)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Dự án bãi chế tạo kết cấu kim loại

 và thiết bị dầu khí (PVC-MS) trên luồng sông Dinh

VTU –  14 – 2012

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng sông Dinh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi vùng nước tiếp giáp với khu vực khảo sát được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

X1

10023’48.1” N

107004’28.7” E

10023’44.4” N

107004’35.2” E

X2

10023’45.8” N

107004’40.8” E

10023’42.1” N

107004’47.3” E

X3

10023’41.6” N

107004’42.1” E

10023’37.9” N

107004’48.6” E

X4

10023’36.1” N

107005’12.4” E

10023’32.4” N

107005’18.9” E

X5

10023’34.6” N

107004’37.4” E

10023’30.9” N

107004’64.9” E

X6

10023’36.6” N

107004’33.1” E

10023’32.9” N

107004’39.6” E

–    Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 7.0m

2.  Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước trước cảng PVC-MS ở trên có 03 phao báo hiệu hàng hải là phao số “5”, “T1”, “T2” hiện đang hoạt động.

Ngoài ra không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm trong khu vực khảo sát rà quét./.

Những thông báo khác

Về độ sâu vùng nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000DWT

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo thuộc cảng Xăng dầu Bình Định

Độ sâu luồng vào cảng Hà Tiên

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2016.

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Hyosung Vina Chemicals