Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Dự án bãi chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị dầu khí (PVC-MS) trên luồng sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Dự án bãi chế tạo kết cấu kim loại

 và thiết bị dầu khí (PVC-MS) trên luồng sông Dinh

VTU –  116 – 2011

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng sông Dinh.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng PVC-MS được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

 

Tọa độ

                                     Tọa độ VN-2000

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

10023’47.8” N

106004’34.3” E

A2

10023’46.3” N

106004’37.6” E

A3

10023’48.1” N

106004’40.2” E

A4

10023’50.9” N

106004’34.0” E

–    Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 4,9m tại vị trí có tọa độ:

Vĩ độ(j):     10023’48.2”          N

Kinh độ(l): 106004’36.6” E

2. Trong phạm vi vùng nước tiếp giáp với khu vực khảo sát được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

 

Tọa độ

                                      Tọa độ VN-2000

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

     A3

10023’48.1” N

106004’40.2” E

     A4

10023’50.9” N

106004’34.0” E

A5

10023’59.1” N

106004’33.2” E

A6

10023’58.4” N

106004’40.1” E

A7

10023’56.8” N

106004’44.2” E

–    Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 2,8m nằm rải rác cách biên luồng khoảng 30 mét về phía phải.

3.    Trong khu vực khảo sát được giới hạn bởi những điểm có tọa độ như trên, chưa khảo sát rà quét chướng ngại vật.

Ghi chú :  Hệ toạ độ VN-2000

Khi chuyển đổi hệ toạ độ địa lý trên sang hệ toạ độ WGS-84 và hệ toạ độ  HN-72 thì tính chuyển theo bảng sau:

 

Tên

Kinh độ cộng thêm

Vĩ độ cộng thêm

          Chuyển sang hệ HN-72

+ 04”9

-02”3

Chuyển sang hệ WGS-84

+ 06”5

-03”7


Những thông báo khác

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “6” luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc phục hồi hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH số “0” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Gành Đèn

Hoạt động xây lắp ngoài khơi Phan Thiết

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “G1”, “G2” phục vụ thi công xây dựng Cảng hành khách Rạch Giá