Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Khu Công Nghiệp Đông Xuyên trên Sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Khu Công Nghiệp Đông Xuyên trên Sông Dinh

 

VTU –  11 – 2013

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng Sông Dinh.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 370/BCKT-XNKSHHMN, ngày 09/5/2013 kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu KCN_ĐX_1305, tỷ lệ 1/1.000 và sơ đồ rà quét chướng ngại vật vùng nước trước cầu cảng Khu công nghiệp Đông Xuyên trên Sông Dinh ký hiệu RQ_KCN_ĐX, tỷ lệ 1/1.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành vào tháng 5/2013.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng Khu công nghiệp Đông Xuyên tính từ mép ngoài cầu cảng ra phía luồng Sông Dinh được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

N1

10024’23.3” N

107006’16.0” E

10024’19.6” N

107006’22.5” E

N2

10024’24.1” N

107006’14.8” E

10024’20.4” N

107006’21.3” E

N3

10024’23.2” N

107006’14.1” E

10024’19.5” N

107006’20.6” E

N4

10024’22.3” N

107006’15.3” E

10024’18.6” N

107006’21.8” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” là 1,6m.

2. Trong phạm vi khảo sát vùng nước tiếp giáp với vùng nước trước cầu cảng Khu công nghiệp Đông Xuyên ở trên ra phía luồng Sông Dinh được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

N3

10024’23.2” N

107006’14.1” E

10024’19.5” N

107006’20.6” E

N4

10024’22.3” N

107006’15.3” E

10024’18.6” N

107006’21.8” E

N5

10024’21.1” N

107006’14.4” E

10024’17.4” N

107006’20.9” E

N6

10024’22.0” N

107006’13.2” E

10024’18.3” N

107006’19.7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” là 6,5m trở lên.

3. Trong phạm vi khảo sát, rà quét vùng nước trước cầu cảng Khu công nghiệp Đông Xuyên được giới hạn bởi các điểm có tọa độ trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu các bến phao neo BP01, BP04, BP10 trên sông Gò Gia.

Về thông số kỹ thuật độ sâu bến sà lan xuất xi măng 800DWT thuộc Trạm nghiền Thị Vải

Về độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng FU-I trên sông Soài Rạp

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu vùng nước cảng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng số 2 – Nhà máy đóng tàu Ba Son mới