Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PV GAS Vũng Tàu trên luồng sông Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PV GAS Vũng Tàu trên sông Thị Vải

 VTU –  114 – 2011

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi vùng nước trước cảng hạ lưu PV GAS Vũng Tàu trên Sông Thị Vải, luồng Vũng Tàu -Thị Vải:

–      Tính từ phía trước cầu cảng ra tới biên luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

 

Điểm

                                      Tọa độ VN-2000

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A

100 31’49.11” N

1070 01’18.54” E

A1

100 31’48.95” N

1070 01’13.67” E

C3

100 31’56.87” N

1070 01’21.63” E

B

100 31’52.54” N

1070 01’21.77” E

–            Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” là 3,0m tại vị trí có tọa độ:

Vĩ độ      j = 10° 31’49”35    N

Kinh độ  l = 107°01’18”55    E

2. Trong phạm vi vùng nước trước cảng thượng lưu PV GAS Vũng Tàu trên Sông Thị Vải,luồng Vũng Tàu-Thị Vải:

–   Tính từ phía trước cầu cảng ra tới biên luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

 

Điểm

                                      Tọa độ VN-2000

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

C1

100 31’52.90” N

1070 01’21.25” E

C2

100 31’52.82” N

1070 01’17.57” E

D1

100 32’03.25” N

1070 01’28.04” E

D

100 32’00.01” N

1070 01’28.12” E

–            Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” là 12,0m tại vị trí có tọa độ:

                Vĩ độ      j = 10° 31’53”45    N

                Kinh độ  l = 107°01’21”53    E

          3. Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước trước cầu cảng PV GAS Vũng Tàu ở trên có 01 phao báo hiệu chuyên dùng “M2” hiện đang hoạt động có tọa độ như sau:

 

Phao

                                      Tọa độ VN-2000

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

M2

100 31’59.76” N

1070 01’27.84” E

Ngoài phao báo hiệu chuyên dùng “M2” không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm trong khu vực khảo sát rà quét.

Thông báo hàng hải Số: 82/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 04/10/2011 không còn hiệu lực.

Ghi chú : Hệ toạ độ VN-2000. Khi chuyển đổi hệ toạ độ địa lý trên sang Hệ toạ độ WGS-84 và Hệ toạ độ HN-72 thì tính chuyển theo bảng sau:

 

Tên

Kinh độ cộng thêm

Vĩ độ cộng thêm

Chuyển sang hệ HN-72

+ 04”8

-02”3

Chuyển sang hệ WGS-84

+ 06”5

-03”7


Những thông báo khác

Về việc khảo sát rà tìm chướng ngại vật khu vực xác tàu chìm tại đoạn luồng chung ra/vào cảng trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – Trà Vinh.

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải sông Dừa

Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Mũi Dinh

Về việc thay đổi vị trí của các phao báo hiệu hàng hải số “4”, “5A”, “6”luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về việc tàu Toàn Phát 68 bị chìm tại trên vùng biển tỉnh Bình Định